Jak pokonać blokery w delegowaniu zadań?

Delegowanie zadań jest jednym z kluczowych elementów efektywnego zarządzania czasem i zasobami przedsiębiorców i firm. Wiele osób napotyka jednak na blokady i popełnia błędy, które utrudniają delegowanie zadań. Sprawdź, czy też spotykasz te blokady i popełniasz te błędy! Przeczytaj, jak ich unikać!

Bariery delegowania: jakie są najczęstsze blokery?

Jednym z głównych blokerów jest brak zaufania. Często obawiamy się, że zadania nie zostaną wykonane w sposób właściwy lub zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Na przykład: klient prowadzi agencję reklamową i obawia się, że delegując zadanie przygotowania kampanii do nowego pracownika, nie uzyska tak dobrych rezultatów jak przy pracy nad projektem osobiście. W rezultacie samodzielna realizacja tego zadania przez klienta, ogranicza jego zdolność do koncentracji na innych aspektach biznesu.

Syndrom Zosi Samosi

Czasami trzymamy się zbyt wielu obowiązków, bo wydaje nam się, że nikt inny nie może ich zrobić tak dobrze jak my. Na przykład: menedżer marketingu ma za dużo obowiązków związanych z codziennym zarządzaniem stroną internetową firmy, pomimo że jego zespół jest w stanie podjąć te zadania. W rezultacie menedżer nie ma czasu na strategiczne projekty marketingowe.

Wadliwa komunikacja 

Wreszcie, brak klarownej komunikacji może być poważną przeszkodą. Niejasne instrukcje i brak regularnego feedbacku mogą prowadzić do nieporozumień i błędów. Na przykład: klient wydaje swojemu zespołowi bardzo ogólne polecenie realizacji projektu reklamowego. Nie opisuje jednak szczegółowo swoich oczekiwań i ogólnej wizji, jaką ma już wcześniej w głowie. Ponadto nie przypisuje poszczególnych kroków realizacji zadania konkretnym osobom z zespołu. W rezultacie projekt jest realizowany przez zespół “po omacku”, powodując niezadowolenie szefa wieloma poprawkami. Brak przypisania zadań do poszczególnych osób może skutkować tym, że dwie osoby zdublowały pracę. 

Błędem jest więc nieodpowiednie przygotowanie pracowników do delegowanych zadań. Brak jasnych wytycznych może prowadzić do nieefektywności i frustracji zarówno właściciela firmy, jak i pracowników.

Delegowanie, nie dyktatura: jak unikać błędów?

 • Buduj  zaufanie poprzez jasne określenie oczekiwań i regularną komunikację.
 • Zapewnij odpowiednie wsparcie i instruktaż dla osób, którym delegujesz zadania.
 • Pamiętaj, że delegowanie pozwoli Ci skupić się na najważniejszych zadaniach i strategicznych aspektach biznesu.
 • Utrzymuj otwartą i klarowną komunikację z osobami, którym delegujesz zadania.

Co zyskasz opanowując umiejętność delegowania zadań?

Opanowanie umiejętności delegowania zadań, wyeliminowanie błędów i blokerów niesie ze sobą wiele korzyści, które bez wątpienia zwiększą skuteczność Twojego biznesu. Do najważniejszych należą: 

 • Efektywne wykorzystanie czasu: delegowanie zadań pozwala skupić się na strategicznych aspektach biznesu, zamiast zajmować się drobnostkami.
 • Zwiększenie produktywności: dzięki delegowaniu zadań, praca wykonywana jest szybciej i sprawniej, co prowadzi do zwiększenia produktywności całego zespołu.
 • Rozwój umiejętności zespołu: delegowanie zadań umożliwia członkom zespołu rozwijanie umiejętności i zdobywanie doświadczenia w różnych obszarach działalności.
 • Zwiększenie zaufania i motywacji: delegując zadania, wykazujemy zaufanie do kompetencji naszych pracowników, co może podnieść ich motywację do pracy.
 • Skoncentrowanie się na priorytetach: pozwala skupić się na najważniejszych zadaniach i celach strategicznych, które mogą przyczynić się do rozwoju biznesu.
 • Optymalizacja zasobów: delegowanie zadań pozwala efektywniej wykorzystać dostępne zasoby, zarówno ludzkie, jak i czasowe.
 • Poprawa relacji w zespole: w sytuacji, kiedy zadania są rozdzielane równo
  i sprawiedliwie,  relacje między członkami zespołu automatycznie się wzmacniają, co prowadzi do poprawy atmosfery w pracy.

Jak zacząć delegować zadania?

Zaczynając delegować zadania w praktyce, istotne jest przejście przez kilka kluczowych kroków, aby zapewnić skuteczność procesu. Oto kilka konkretnych kroków, które możesz podjąć:

 1. Zidentyfikuj zadania do delegowania: przeprowadź analizę swoich codziennych obowiązków i zadań, aby zidentyfikować te, które mogą być delegowane. Wybierz te, które są rutynowe, czasochłonne lub wymagają umiejętności, którymi dysponują inni członkowie zespołu.
 2. Wybierz odpowiednie osoby: zastanów się, które osoby w Twoim zespole lub organizacji są najlepiej wyposażone w określone zasoby, aby wykonać delegowane zadania. Uwzględnij ich umiejętności, doświadczenie i dostępność. Jeśli nie ma takich osób w zespole, rozważ współpracę z Wirtualną Asystentką posiadająca odpowiednie kompetencje.
 3. Określ cele i oczekiwania: przed przekazaniem zadania upewnij się, że jasno określiłeś cele, priorytety oraz oczekiwania dotyczące rezultatów. Wyjaśnij, dlaczego zadanie jest ważne i jak wpisuje się w ogólną strategię działania.
 4. Przekazuj zadania w sposób klarowny: podczas przekazywania zadania zapewnij jasne i zrozumiałe instrukcje. Wyjaśnij, co dokładnie należy zrobić, jakie są terminy oraz jakie są kryteria wykonanego prawidłowo zadania. Upewnij się, że każda osoba zrozumiała swoje zadania i cele.
 5. Zapewnij wsparcie i dostęp do zasobów: upewnij się, że osoby delegowane mają wszystkie niezbędne zasoby, narzędzia i wsparcie potrzebne do wykonania zadania. Udziel im odpowiednich informacji oraz pomocy w razie potrzeby. Na pewno takie sytuacje są częstsze na początku współpracy, a z czasem Wirtualny Asystent lub Asystentka nabiera większej samodzielności.
 6. Monitoruj postępy i udzielaj feedbacku: regularnie sprawdzaj postępy wykonywanych zadań i monitoruj, czy osoby delegowane osiągają cele. Udzielaj im konstruktywnego feedbacku oraz wsparcia, jeśli to konieczne.. Pamiętaj o pozytywnym uznaniu za dobrze wykonaną pracę.
 7. Działaj elastycznie: bądź elastyczny i otwarty na zmiany w trakcie realizacji zadania. Daj osobom delegowanym swobodę w podejmowaniu decyzji i podejściu do zadania. Jednocześnie  zachowaj kontrolę nad ogólnymi kierunkami działań.
 8. Dokonaj oceny i dostosuj się: po zakończeniu zadania dokonaj oceny jego przebiegu i rezultatów. Zidentyfikuj mocne strony oraz obszary do poprawy, aby w przyszłości jeszcze lepiej delegować zadania.

Pamiętaj, że delegowanie zadań to umiejętność, która wymaga praktyki i ciągłego doskonalenia. Im częściej będziesz to robił, tym bardziej stanie się to dla Ciebie naturalne i efektywne.

Pokonanie blokad w delegowaniu zadań wymaga świadomości i konsekwentnego działania. Poprzez budowanie zaufania, odpowiednie przygotowanie pracowników, selektywne delegowanie zadań i klarowną komunikację, możesz efektywnie zarządzać czasem i zasobami oraz skupić się na osiąganiu strategicznych celów swojego biznesu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o skutecznym delegowaniu zadań i korzyściach wynikających z współpracy z wirtualną asystą, zapraszamy do lektury innych artykułów na naszym blogu oraz do kontaktu z nami!