Kadry i Płace

Obsługa procesów administracyjnych

Kadry i Płace

Obsługa procesów administracyjnych

Kadry i Płace

Obsługa procesów administracyjnych

Pakiety abonamentowe

Obsługa Twojej firmy

MINI

COMFORT

INDIVIDUAL

Przygotowanie listy płac z uwzględnieniem nieobecności (urlopy, choroby)
Zgłoszenie pracownika do ZUS
Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym
Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej PIT 11, PIT4r, PIT8ar z przekazem elektronicznym
Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z roczną informacją dla osoby ubezpieczonej ZUS
Pełna obsługa umowy o pracę
Sporządzenie dokumentów pracowniczych w trakcie zatrudnienia
Sporządzenie dokumentów do ZUS niezbędnych do wypłaty zasiłków chorobowego, macierzyńskiego i innych
Prowadzenie: ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów
Rozwiązanie stosunku pracy
Obsługa PPK
Sporządzenie rachunków do umów cywilnoprawnych

NETTO MIESIĘCZNIE ZA PRACOWNIKA

60 zł
90 zł
WYCENA INDYWIDUALNA

płace

płace

kadry i płace

płace

MINI

Przygotowanie listy płac z uwzględnieniem nieobecności (urlopy, choroby)
Zgłoszenie pracownika do ZUS
Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym
Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej PIT 11, PIT4r, PIT8ar z przekazem elektronicznym
Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z roczną informacją dla osoby ubezpieczonej ZUS
60 zł

NETTO MIESIĘCZNIE ZA PRACOWNIKA

płace

COMFORT

WSZYSTKO Z PAKIETU MINI ORAZ
Pełna obsługa umowy o pracę
Sporządzenie dokumentów pracowniczych w trakcie zatrudnienia
Sporządzenie dokumentów do ZUS niezbędnych do wypłaty zasiłków chorobowego, macierzyńskiego i innych
Prowadzenie: ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów
Rozwiązanie stosunku pracy
Obsługa PPK
Sporządzenie rachunków do umów cywilnoprawnych
90 zł

NETTO MIESIĘCZNIE ZA PRACOWNIKA

kadry i płace

INDIVIDUAL

DOPASUJ USŁUGĘ DO
SWOICH POTRZEB

WYCENA INDYWIDUALNA

elastyczny zakres

Przenieś obsługę kadr i płac do e-delegate

Cennik jednostkowy usług

Potrzebujesz jednorazowego wsparcia? Mamy coś specjalnie dla Ciebie!

KOSZT

JEDNORAZOWY

W PAKIECIE COMFORT?

Obsługa kadrowo – płacowa pracownika:
Umowa zlecenie / wynagrodzenie prezesa / osoba – obsługa płac
60 zł
Umowa bezskładkowa (umowy o dzieło, uczniowie, studenci) / osoba – obsługa płac
50 zł
Sporządzanie dokumentów pracowniczych:
Sporządzenie uproszczonej umowy o pracę / sztuka
50 zł
Sporządzenie umowy o pracę z wytycznymi klienta / sztuka
od 50 zł
Sporządzenie aneksu do umowy o pracę / sztuka
50 zł
Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę /sztuka
50 zł
Sporządzenie umowy zlecenia / o dzieło / sztuka
60 zł
Sporządzenie wypowiedzenia umowy zlecenia / sztuka
50 zł
Sporządzenie świadectwa pracy / sztuka
60 zł
Skierowanie na badania lekarskie
25 zł
Wniosek o urlop macierzyński / bezpłatny / okolicznościowy
od 20 zł
Sporządzenie regulaminu pracy – uzgodnienia indywidualne
od 500 zł
Sporządzenie rachunków do umów cywilnoprawnych
15 zł
Sporządzanie deklaracji:
Wysyłka pocztą deklaracji PIT-11, PIT-40 / osoba
25 zł
Sporządzenie RP-7
100 zł
Zaświadczenia i zgłoszenia kadr i płac:
Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS / sztuka
40 zł
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu / osoba
30 zł
Zgłoszenie RUD
35 zł
Zaświadczenie Z-3
15 zł
Pozostałe / inne:
Wygenerowanie paczki przelewów do banku / za paczkę
35 zł
Dodatkowa konsultacja w zakresie kadr i płac
od 125 zł/h
Dodatkowe prace kadrowo-płacowe
od 125 zł/h
Rozliczenie PPK
40 zł
Doradztwo biznesowe w zakresie kadr i płac
od 450 zł/h
Rozliczenie delegacji krajowej
od 35 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej
od 50 zł

płace

NETTO

Deleguj zadania kadrowo - płacowe

Najczęściej zadawane pytania

Outsourcing kadrowo-płacowy to praktyka polegająca na przekazywaniu obsługi kadr, płac i innych zadań związanych z zasobami ludzkimi firmie zewnętrznej.
Outsourcing kadrowo-płacowy może przynieść szereg korzyści, takich jak oszczędność czasu, skoncentrowanie się na głównych celach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy kadrowo-płacowej, redukcja kosztów administracyjnych i minimalizacja ryzyka związana z błędami podatkowymi czy płacowymi.
Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje między innymi, ale nie tylko przygotowywanie list płac, deklaracje podatkowe, obsługę umów pracowniczych, zarządzanie dokumentacją pracowniczą, raportowanie i inne zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Przede wszystkim należy pamiętać, że przepisy prawne zmieniają się często i obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie ich, w ich najnowszej formie. Najważniejsze akty prawne, regulujące zagadnienia z zakresu kadr i płac to: Kodeks Pracy, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Dodatkowo obowiązują różne Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące szczegółowych kwestii związanych z warunkami pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, minimalnym wynagrodzeniem za pracę, czy też wymiarami czasu pracy.
Tak, często outsourcing kadrowo-płacowy obejmuje również monitorowanie i przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudnienia, czasu pracy, płac minimalnych i innych regulacji dotyczących zasobów ludzkich.
Koszty mogą się różnić w zależności od zakresu usług i specyfiki firmy. Mogą obejmować opłaty stałe lub zmienną opłatę w zależności od liczby pracowników. W przypadku obsługi kadrowo-płacowej koszt możesz określić na podstawie cennika umieszczonego na naszej stronie lub w razie potrzeby indywidualnej wyceny oferty szytej na miarę.
Tak, outsourcing kadrowy jest dostępny zarówno dla małych, średnich jak i dużych firm. Usługi kadrowe dostosowujemy do różnych potrzeb i skali przedsiębiorstwa.
Tak, firma może pomóc Ci w przygotowaniu dokumentacji i udzielić wsparcia w przypadku kontroli skarbowej lub ZUS. Jest to sprecyzowane w umowie.

Dokumenty należy dostarczać elektronicznie – prowadzimy e-teczki. Wykorzystywane przez nas rozwiązania zapewniają szyfrowanie połączeń internetowych oraz są zgodne z zasadami ochrony danych osobowych.

Rozliczenie usługi kadrowej w e-delegate odbywa się na podstawie miesięcznej opłaty abonamentowej za każdego pracownika. W ramach tej opłaty uwzględniane są procesy kadrowe zawarte w pakiecie, w tym przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia płacowe i sporządzanie raportów.

Na początku współpracy, przy podpisaniu umowy, ustalane są szczegółowe wymagania klienta oraz zasady przekazywania i przechowywania dokumentacji. Umowa określa zakres usług, terminy i warunki współpracy, jak również szczegółowo doprecyzowuje Twoje indywidualne potrzeby.

Dokumenty są przechowywane w elektronicznych teczkach pracowniczych (e-teczki), zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa i łatwy dostęp do informacji. E-teczki są regularnie aktualizowane i zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.

Możesz również na własne życzenie i odpowiedzialność przechowywać dokumenty u siebie w siedzibie. Wtedy, ustalamy indywidualną ścieżkę przekazywania dokumentów celem realizacji umowy na outsourcing kadrowo – płacowy.

Dokumenty należy dostarczyć z odpowiednim wyprzedzeniem, zazwyczaj do ustalonego dnia miesiąca, aby zapewnić sprawną obsługę kadrową. Szczegółowe terminy wskazane są w umowie.
Tak, wszystkie przetwarzane dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (np. RODO) oraz standardami bezpieczeństwa informacji.

Oczywiście, oferujemy możliwość dostosowania pakietu usług do indywidualnych potrzeb firmy, w tym specyficznych wymagań dotyczących obsługi kadrowo-płacowej. Celem otrzymania indywidualnej oferty skontaktuj się z nami.

Wystarczy, że klikniesz tutaj i wypełnisz brief. Skontaktuje się wtedy z Tobą specjalista, który zajmie się całą resztą.

Kadry i Płace

Dowiedz się jak działamy